Privacyverklaring

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Stapelverliefd Fotografie, gevestigd aan Dukdalf 20 in Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens
Stapelverliefd Fotografie
Dukdalf 20
9732 BJ Groningen
06 - 82 050 161

www.stapelverliefdfotografie.nl

info@stapelverliefdfotografie.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

Stapelverliefd Fotografie kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Stapelverliefd Fotografie, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Stapelverliefd Fotografie verstrekt. Stapelverliefd Fotografie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen, in correspondentie, telefonisch of tijdens gesprekken.

Wij gebruiken uw gegevens om de overeenkomst op de wettelijk juiste wijze te kunnen uitvoeren. Soms is de gegevensverwerking noodzakelijk vanuit een van overheidswege opgelegde wettelijke verplichting. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden, zoals bijvoorbeeld reclame, gebruikt. Het delen van gegevens geschiedt uitsluitend met medeweten en instemming van u.

Waarom hebben wij deze gegevens nodig?

Stapelverliefd Fotografie verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Stapelverliefd Fotografie jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

Stapelverliefd Fotografie bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Veilig bewaren
Jouw persoonlijke gegevens worden uiteraard vertrouwelijk verwerkt en (dubbel) beveiligd bewaard in de (digitale) administratie. Onze website en IT-systemen zijn goed beveiligd. Onze website is gemaakt via jouwweb.nl. Klik hier voor de privacy voorwaarden van Jouwweb. Wij nemen continu maatregelen om misbruik van jouw gegevens te voorkomen.

 

Recht op verwijdering en/of overdracht
Wanneer persoonsgegevens niet meer nodig zijn of u het verwerken daarvan niet (langer) toestaat, kan het verzoek worden gedaan de gegevens te verwijderen of over te dragen. Dat kan tot gevolg hebben dat Stapelverliefd Fotografie jou niet langer van dienst kan zijn. Ten aanzien van sommige gegevens geldt evenwel een bepaalde wettelijke bewaartermijn. Aan een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens wordt niet voldaan, wanneer wij jouw gegevens nog nodig hebben of om ons aan een wet te houden.

 

Delen met anderen
Het kan nodig zijn om jouw gegevens aan derden te verstrekken, zodat we je een product of dienst kunnen leveren dat bij ons is besteld. Deze derden mogen de gegevens alleen gebruiken voor bovengenoemde doeleinden. Stapelverliefd Fotografie verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen van websitebezoeken
Op de website van Stapelverliefd Fotografie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Stapelverliefd Fotografie gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Stapelverliefd Fotografie maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Stapelverliefd Fotografie bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Stapelverliefd Fotografie te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Stapelverliefd Fotografie heeft hier geen invloed op. Stapelverliefd Fotografie heeft Google geen toestemming gegeven om via Stapelverliefd Fotografie verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Cookies
Wij gebruiken cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die naar uw computer, tablet of smartphone worden gestuurd om het gebruik van de website te kunnen analyseren en verbeteren. Wij verwerken deze gegevens anoniem. Per website vragen wij of u akkoord wilt geven voor cookies. Wij slaan alleen noodzakelijk cookies op. Dit zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website. Zonder deze cookies zou de website niet naar behoren functioneren. Deze cookies kunnen daarom ook niet uitgeschakeld worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@stapelverliefdfotografie.nl. Stapelverliefd Fotografie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiligen
Stapelverliefd Fotografie is er voor verantwoordelijk dat er goed met jouw gegevens wordt omgegaan en deze zorgvuldig worden verwerkt. Zij is verwerkings-verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Stapelverliefd Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Stapelverliefd Fotografie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Stapelverliefd Fotografie op via info@stapelverliefdfotografie.nl

www.stapelverliefdfotografie.nl is een website van Stapelverliefd Fotografie.
Stapelverliefd Fotografie is als volgt te bereiken:
Postadres: Dukdalf 20,  9732 BJ GRONINGEN
Vestigingsadres: Dukdalf 20,  9732 BJ GRONINGEN
inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:  85474800
Telefoon: 06 - 82 050 161.
E-mailadres: info @ stapelverliefdfotografie.nl